Tvarūs lauko baldai yra mūsų veiklos pagrindas. Mūsų siekis yra kurti tvaresnį pasaulį, formuojant sąmoningą, pagarbų ir draugišką požiūrį į mus supančią gamtą – nuo aukštos kokybės FSC sertifikuotos medienos iki medžių atsodinimo, medienos likučių perdirbimo ir ekologiškų ilgaamžių baldų.

FSC® sertifikuota mediena

UAB „Simedva“ įmonė turi FSC® (Forest Stewardship Council®) sertifikatą (FSC sertifikato registracijos kodas: SCS-COC-007784, licenzijos numeris FSC-C124234), todėl mūsų lauko baldų gamyboje naudojama tik kokybiškiausia FSC sertifikuota mediena, atitinkanti visus aukščiausius keliamus reikalavimus. FSC sertifikavimas pripažįstamas aukščiausiu standartu, kuris rodo, kad mediena atkeliauja iš atsakingai tvarkomo, socialiai atsakingo ir ekonomiškai perspektyvaus miškų ūkio.

Mes remiame atsakingą miškų tvarkymą ir medienos įsigijimą, todėl visuomet išliekame draugiški aplinkai. Rinkdamiesi tik natūralias medžiagas, atkeliaujančias iš kruopščiai atrinktų vietinių miškų, ir tausojant aplinką, gebame ne tik pasiūlyti aukščiausios kokybės galutinį produktą, tačiau taip pat sumažinti ir transportavimo metu į aplinką išmetamų teršalų kiekį. Užtikrindami dideliu našumu pasižyminčius vietinius gamybos procesus, sumažiname energijos kaštus ir atliekų kiekį.

Medžių atsodinimas

Siekiant sumažinti klimato kaitą, medžių sodinimas yra neatsiejamas nuo tvarių sprendimų, kurie turi didžiulę ir tiesioginę naudą mūsų planetai. Medžiai padeda sugerti anglies dioksidą (CO2), išsaugoti laukinių gyvūnų buveines, padeda valyti orą, vandenį ir dirvožemį, reguliuoja klimatą ir mažina miestų temperatūrą.

Būdami socialiai atsakingi ir dėdami visas pastangas į aplinką išmetamam anglies dioksidui mažinti, rūpinamės medžių atsodinimu, tokiu būdu prisidėdami prie klimato kaitos švelninimo ir geresnės ateities kūrimo.

Nulinis atliekų susidarymas

Savo veikloje vadovaujamės nulinio atliekų susidarymo ir kuo mažesnės taršos bei žalos gamtai politikos principais. Todėl visus gamybos procese susidariusius medienos likučius pakartotinai panaudojame perdirbdami į briketus, tokiu būdu užtikrindami, kad mūsų veikla išliktų tvari ir neteršianti aplinkos.

Kadangi esame ilgaamžiškumo šalininkai, orientuojamės į aukščiausią mūsų gaminamos produkcijos kokybę. Kruopščiai atrinkta eglės ir pušies mediena, moderniausia technologinė įranga, meistriški lauko baldų projektavimo sprendimai ir vartotojų skatinimas tinkamai prižiūrėti savo baldus užtikrina, kad jie tarnautų ištisus dešimtmečius ar net viršytų naujo medžio augimo trukmę. Ilgas baldų tarnavimo laikas prisideda prie atliekų ir vartojimo apimčių ribojimo. Esame įsipareigoję gaminti produkciją, kuri būtų ilgaamžė ir darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai.

Drauge pasitikime šviesesnį rytojų

Mūsų kasdienės pastangos ir aplinkosauginiai įsipareigojimai tiesiogiai atsispindi taršos mažinime ir gaminamos produkcijos kokybėje bei ilgaamžiškume. Tvarumas yra neatsiejama mūsų vertybių dalis, todėl visomis išgalėmis mažiname anglies dioksido kiekį, klimato kaitos padarinius ir saugome gamtos išteklius.

Tinkama pusiausvyra tarp vartotojų poreikių patenkinimo ir deramos duoklės gamtai yra tai, kas padeda kurti šviesesnį rytojų mums visiems. Tvarumas ir aukšta produkcijos kokybė yra du sinonimai, kurie atspindi „Simedva“ įmonės veiklos principus.